Przejdź do treści

Usługi Biura Rachunkowego EK

W ramach oferty obsługi księgowej zapewniamy prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów dla celów Ewidencji Ryczałtowej oraz dokumentacji pracowniczej. W ich ramach prowadzimy rejestr podatku VAT, rozliczenia z ZUS, a także sporządzamy niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze dostarczane do odpowiednich urzędów. Zapewniamy księgowość obsługiwaną na wysokim poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej od strony rachunkowej i formalnej. Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta tworzymy ewidencję wszystkich operacji handlowych, które miały miejsce w firmie. Dzięki prowadzonej przez nas księgowości usprawniamy rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. 

Do poszczególnych usług rachunkowych należy:

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego
 • sporządzanie wyliczeń podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych

Prowadzenie Ewidencji KPiR

 • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie miesięcznych  wydruków księgi
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy
 • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych

Dokumentacja pracownicza

 • sporządzanie umów-zleceń i umów o dzieło
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • przygotowywanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP